weber.floor 4710N Epoxyprimer (EN) - Weber

This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. If you want to read our cookie policy or here for our privacy policy

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4710N Epoxyprimer (EN)

weber.floor 4710N Epoxyprimer (EN)
weber.floor 4710N Epoxyprimer (EN)

Product benefits

  • God heftevne
  • Kan sandstrøs
  • Bra på glatte underlag

Primer for betong/ sementbaserte produkter ved oppbygging av Webers epoksybeleggsystemer.

Description

Primer for betong/ sementbaserte produkter ved oppbygging av Webers epoksybeleggsystemer.

weber.floor 4710N Epoxyprimer er en to-komponent løsningsmiddelfri epoksy. Den er lavviskøs, penetrerer godt inn i betongen og sørger for god forankring/ vedheft til denne når riktig forbehandlingsmetode følges. Alle riktig utførte arbeider skal gi heftbrudd i betongen. Ved lave temperaturer ned mot + 5ºC og ved påføring på høyfast, tett betong, kan max 5% tynner tilsettes for øking av fuktevne og inntrengning.

Betong og andre sementbaserte produkter.

Documentation

Send or download the documentation

You can either send the documentation to en-email address, or download it.

Product Properties

EGENSKAPER
Materialforbruk0,2-0,3 kg/m2 pr strøk (avhengig av underlag)
Brukstid20 min ved 20°C
DensitetEgenvekt: 1,08 kg/dm³
FargeLys gul, transparent.
BrannklasseFlammepunkt: Komp A = 150ºC, Komp B = 92ºC
Ikke brannfarlig

weber.floor 4710N Epoxyprimer er beregnet brukt som primer (seis) for betong og andre sementbaserte produkter i forbindelse med oppbygging av Weber epoksybelegg-systemer. weber.floor 4710N Epoxyprimer kan også brukes som primer med sandavstrøing på vanskelige underlag der sementbaserte produkter skal legges ovenpå.

NB: weber.floor 4710N Epoxyprimer er ikke fargestabil og må således ikke benyttes som ferdigbehandling, det vil si til impregnering, bindemiddel for mørtelopplegg, topplakk etc. Den bør alltid benyttes som impregnering (grunning/seis) av sugende overflater som senere skal overmales med weber.floor 4735N Epoxymaling.

Tørketid 6-8 timer v/20°C (støvtørr)

Herdetid: 5-7 døgn ved 20°C.

Tørt og frostfritt. 12 måneder lagringsstabilitet i uåpnet emballasje v/lagringstemperatur 5°C til
25°C.

Application

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fettfritt. Max restfukt i underlag 4-5%. Betongoverflaten skal være absolutt tørr. Betongkvalitet min. B20.

Nystøpt betong, gammel ubehandlet betong samt evt. tidligere malte flater freses, slyngrenses eller slipes for fjerning av sementslam, dårlig forurenset betong og maling. Gammel ubehandlet betong og nedslitte malte flater renses i tillegg kjemisk dersom disse er infisert med olje, fett o.l. NB: se for øvrig arbeidsbeskrivelse for det aktuelle beleggssystem!

Materialene bør ha en temperatur før blanding på min. 10 ºC. Komponent B (herder) tilsettes komponent A (harpiks) og bland godt i 3-4 min ved hjelp av mekanisk blanding, f.eks. drill påmontert røreverk.

NB: Blanding foretas umiddelbart før bruk.

BlandingsforholdKomponent A: Komponent B
Komponent A:Komponent B1:0,6 (vekt) Komponent A:
Komponent B 1:0,66 (volum)

Min brukstemp. (luft/underlag): +5ºC

weber.floor 4710N Epoxyprimer påføres flatene jevnt og fyldig med en langhåret rull. Ved porøs og dårlig betong hvor det senere skal påføres et selv-utjevnende epoxybelegg, må flatene behandles med to strøk primer. Benyttes weber.floor 4710N Epoxyprimer som primer for sementbaserte produkter, avstrøs den våte epoksien med tørr sand til metting. Etter herding fjernes overskuddsand og egnet primer/heftbro for topplaget påføres. Forbruk: 0,2 - 0,3 kg/m2 pr strøk.

Rengjøring: Tynner (lynol/aceton)

Health & Safety

Produktet inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende Sikkerhetsdatablad.

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.